Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος : www.geotee.gr

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων : www.minagric.gr

 

Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) : www.oga.gr/index.php

 

Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) : www.nagref.gr

 

Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Έρευνών : www.igme.gr

 

ΠΑΣΕΓΕΣ : www.paseges.gr

 

Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων Δημοσίου : www.peddy.gr

 

Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών : www.hcmr.gr/gr/indexel.php

 

Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας : www.inale.gr/

 

Εργαστήριο Αλιευτικής Τεχνολογίας και Εφαρμογών : www.minagric.gr/greek/eate/home.htm

 

Πανελλήνιος Σύλλογος Ιχθυολόγων Δημοσίου : www.psid.gr

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Γεωπόνων : poseg.wordpress.com/

 

Γεωπονικός Σύλλογος Μακεδονίας Θράκης : www.geoponikos.gr

 

Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος : www.hva.gr

 

Ελληνική Γεωλογική Εταιρία : www.geosociety.gr

 

Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων : www.geologist.gr

 

Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Γεωτεχνικών (Τ.Ε.Α.ΓΕ) : www.teage.gr

 

Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο : www.bpi.gr

 

Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών : http://www.ige.gr/el/

 

Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων : www.efet.gr

 

Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων : www.elga.gr

 

Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος : www.elog.gr

 

Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προιόντων : www.agrocert.gr

 

Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων και Προσανατολισμού Εγγυήσεων : www.opekepe.gr

 

Γενική Συνομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδος (ΓΕ.Σ.Α.Σ.Ε) : www.gesase.gr