ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Πρόεδρος Σαρόπουλος Αθανάσιος [Γεωπόνος]

 

Αντιπρόεδρος Παππά Μαρία [Γεωλόγος]

 

Γενικός Γραμματέας Παπαρουσόπουλος Γεώργιος [Δασολόγος]

 

Ταμίας Πετρακάκης Μάξιμος [Κτηνίατρος]

 

Οργανωτική Γραμματέας Κράββα Νικολέτα [Ιχθυολόγος]

 

Μέλος Βαφειάδης Δημήτριος [Γεωπόνος]

 

Μέλος Βουδούρης Κωνσταντίνος [Γεωλόγος]

 

Μέλος Ζέρβας Αναστάσιος [Γεωπόνος]

 

Μέλος Μπάντιος Νικόλαος [Κτηνίατρος]

 

Μέλος Παπαοικονόμου Καλλιόπη [Γεωπόνος]

 

Μέλος Στάθης Δημήτριος [Δασολόγος]

 

 

ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΛΑΔΩΝ